Menu
Tinghuset, Haugaland Tingrett i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Dømt for familievold

En 46 år gammel mann er dømt for flere tilfeller av fysisk og psykisk vold overfor sin daværende ektefelle. Straffen ble 120 dager fengsel.

Av Egil M Solberg | 06.02.2018 20:05:48

De to giftet seg i hennes hjemland i 2008 hvor de fikk to barn sammen. Mannen som er fra distriktet ble imidlertid akutt og alvorlig syk med og familien flyttet derfor i 2012 til tiltaltes hjemsted. Her fikk de et tredje barn sammen.

Etterhvert som mannen stadig ble mer syk, ble han også krevende å bo sammen med.

Fra 2015 har fornærmede forklart at samlivet forverret seg ytterligere, med episoder av fysisk vold. I mars 2016 ble det samlivsbrudd, hvor fornærmede tok med seg barna til Krisesenteret

Nå er den fortsatt syke mannen dømt til fengsel i 120 dager, hvor fullbyrdelsen av 60 dager av straffen utsettes med en prøvetid på to år. Han må også betale saksomkostninger til staten med 5 000 kroner.