Menu

Dømt for dobbeltran

En 42 år gammel mann fra Haugesund er i Haugaland tingrett dømt for ranene av Esso Gard i november 2013 og Shell på Bygnes april 2014. Sakene sto lenge uløst.

Av Egil M Solberg | 21.09.2015 23:04:32

Det var ved 21.40-tiden lørdag den 23. november 2013 at mannen ranet bensinstasjonen i Tittelsnesvegen i Haugesund. Mannen rettet en pistoletterligning mot den ansatte og la en tøypose på disken mens han sa at «han skulle ha pengene». Raneren fikk med seg ca. 7.000 kroner.

Det var ved 04.20-tiden tirsdag den 15. april 2014 at mannen ranet bensinstasjonen på Bygnes i Karmøy. Igjen rettet han en pistoletterligning mot den ansatte mens han ba om pengene. Denne gangen fikk han med seg ca. 1300 kroner.

Mannen er også dømt for en rekke brudd på veitrafikkloven, samt bæring av kniv.

Nå må han sone ett år og seks måneder bak murene. Han fikk også en betinget dom på seks måneder, samt at han må betale saksomkostninger på 5.000 kroner.

I tillegge må han betale en erstatning på 30.000 kroner til den ansatte på Esso Gard og 77.338 til den ansatte hos Shell på Bygnes.