Menu
Tinghuset, Haugaland Tingrett i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Dømt for brudd på Markedsføringsloven

Imenco AS dømmes til å betale til Møllerodden AS og Brødrene Haukås Mek Verksted AS 1,6 millioner kroner i erstatning etter brudd på Markedsføringsloven.

Av Egil M Solberg | 15.11.2017 14:24:16

Tvisten mellom de lokale virksomhetene havnet i domstolen etter lengre tid med uenigheter.

Hovedsøksmålet i saken gjelder krav tilknyttet påstått rettsstridig bruk av tegninger, kundeopplysninger og kommersiell dokumentasjon som anføres å tilhøre saksøkerselskapene.

I tillegg til erstatningen på 1,6 millioner kroner, må Imenco AS ut med 100 000 kroner i saksomkostninger til de to selskapene.

Motsøksmål
Imenco AS hadde også gått til motsøksmål i forbindelse med krav om erstatning for tap påført som følge av svertende omtale, uriktige opplysninger, med videre.

Dette nådde selskapet ikke frem med og må således også dekke saksomkostninger for de to firmaene i motsøksmålet.

Brødrene Haukås Mek Verksted AS får i denne saken 114 800kroner dekker i saksomkostninger, mens Møllerodden AS ble tilkjent hele 323 510kroner i saksomkostninger.