Menu

Dømt for brannstiftelse

En 40 år gammel polsk mann er dømt for å satt fyr på bolighuset i Skjoldavegen i desember i fjor.

Av Egil M Solberg | 25.12.2016 11:05:05

Det var ved 02-tiden andre juledag 2015 at huset ble satt i brann.

Tingretten har videre kommet frem til at eierne medvirket til handlingen. De hadde avtalt å få huset sitt påsatt mens de var bortreist.

Brannen ble startet ved å benytte brennbare væsker og bar ild. Det ble ved gjennomgangen av brann-åstedet funnet i alt 10 plastkanner plassert rundt
omkring på ulike steder i huset.

Huset og innbo fikk omfattende brann- og røykskader.

Nå er mannen dømt til fengsel i ett år og ni måneder.