Menu

Dømt for besittelse av hasj

En 50 år gammel kvinne er i Haugaland tingrett dømt til 21 dager betinget fengsel for to ganger å ha vært i besittelse av hasj.

Av Egil M Solberg | 05.02.2018 19:35:49

Mai i fjor var hun i besittelse av 26,8 gram hasj. I September ble hun tatt igjen for samme forhold, denne gang med 47 gram hasj.

Retten legger til grunn at det meste var ment til eget bruk, men viser også til at denne mengden tilsier en viss spredningsfare.

Hun ble dømt til fengsel i 21 dager med en prøvetid på to. Dermed slipper hun å sone i fengsel spå lenge hun ikke blir tatt for nye kriminelle forhold i prøvetiden.

Hun må også betale en bot på 2.000 kroner.