Menu
domstol

Dømt for bedrageri

Da virksomheten gikk dårlig, solgte en mann i 40-årene utstyr som tilhørte et finansieringsselskap. Nå er han dømt til samfunnstraff.

Av Egil M Solberg | 28.10.2015 20:46:09

Mannen som er distriktet, startet opp en næringsvirksomhet i 2011 og allerede i 2013 måtte han avvikle virksomheten.

I forbindelse med virksomheten hadde han leaset diverse utstyr. Dette utstyret solgte han til en tredjepart for å nedbetale gjeld, til tross
for at dette utstyret tilhørte finansieringsselskapet.

Straffen ble 30 timers samfunnsstraff.