Menu
promille

Dømt for 7 meter promillekjøring

En 20 år gammel mann fra Karmøy er fradømt førerretten i to år og må betale en bot på 10.000 kroner, etter at han i beruset tilstand flyttet en bil 7 meter inne på en parkeringsplass.

Av Egil M Solberg | 26.09.2015 09:30:53

Mannen hadde en promille på 1,2 da han flyttet bilen i Stavanger juni i år.

Retten har under meget stor tvil på grunn av den korte strekningen kjøringen fant sted over, funnet grunnlag for å utmåle en betinget reaksjon.

Haugaland tingrett kom dermed frem til at mannen skulle idømmes betinget fengsel i 24 dager (med en prøvetid på to år), en bot på 10.000 kroner, samt tap av retten til å kjøre motorvogn i to år.