Menu
Tinghuset, Haugaland Tingrett i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Dømt etter sjalusidrama

En 25 år gammel mann fra Haugesund måtte denne uken møte i Haugaland tingrett tiltalt for vold og trusler etter et sjalusidrama i fjor.

Av Egil M Solberg | 16.02.2018 13:56:45

Tiltalte og fornærmede var samboere, og de har et barn sammen. Paret hadde fortsatt mye kontakt, selv om forholdet var turbulent.

Tiltalte skulle ut med noen kamerater og hadde drukket både øl og drinker denne kvelden før han fant ut at han skulle besøke henne og konfrontere henne med rykter om utroskap.

Fornærmede ville ha telefonen sin tilbake etter at han fikk tak i denne. Da hun forsøkte å ta den fra tiltalte, bet han henne i overarmen.

Tiltalte reiste seg og gikk mot døra. Han hadde fortsatt fornærmedes telefon, og da fornærmede prøvde å ta den tilbake, tok han tak i begge overarmene hennes og dyttet henne så hardt at hun falt i gulvet.

Mannen er straffedømt én gang tidligere. I oktober 2016 ble han dømt til 8 måneders fengsel for to tilfeller av legemsfornærmelser begått under
særdeles skjerpende omstendigheter, i tillegg til brudd på politiloven og vegtrafikkloven.

Denne gang ble det fengsel i fem måneder, men han må bare sone tre av månedene. Fullbyrding av to måneder av straffen utsettes med en prøvetid på tre år.

Straffen er en fellesstraff med den betingede del av Haugaland tingretts dom av oktober 2016.