Menu
sau

Dømt etter dyretragedie

En 43 år gammel mann fra Indre Haugalandet er dømt til 90 dagers fengsel for manglende oppfølging av besetning av sau og mister retten til å eie, holde, omsette eller bruke sau de neste fem årene

Av Eirin Marthinussen | 29.06.2016 10:39:17

Saken startet da Mattilsynet besøkte en besetning på 50 sauer i Sauda våren 2014. 13 sauer og fem lam døde etter at de ikke fikk tilstrekkelig med fôr, skriver Haugesunds Avis.

Mattilsynets distriktskontor på Haugalandet innstilte da på at tiltalte skulle ilegges aktivitetsforbud mot å drive med dyr, men tilsynets regionkontor for Rogaland og Agder kom fram til at det ikke var aktuelt med et slikt forbud på dette tidspunktet.

Høsten samme år hadde 43-åringen en egen besetning, og denne ble fulgt opp av Mattilsynet. I april fikk tilsynet en bekymringsmelding om at en sau lå syk hos tiltalte, og da Dyrevernnemnda rykket ut 8. mai, var denne sauen død.

Retten understreker at det er skjerpende for straffutmålingen at tiltalte utsetter sauene sine for uforsvarlig behandling på nytt – mens han er under oppfølging fra Mattilsynet. Selv om tilsynet ikke har avdekket nye klanderverdige forhold etter den siste saken i mai i fjor, mener retten at det likevel er grunnlag for å gi tiltalte aktivitetsforbud.