Menu

Dom i saken om Kårstø-utvidelsen

Stavanger tingrett har i dag, 15. januar, avsagt dom i saken mellom staten v/Olje- og energidepartementet og Statoil ASA.

Av admin | 15.01.2010 18:59:52

Statoil er tilfreds med at retten har gitt selskapet medhold i at staten ikke har krav på å få overført eierandeler i Mikkel-feltet.

Statoil tar videre til etterretning at retten har tilkjent staten en pengekompensasjon på 378 millioner kroner etter skatt, samt forsinkelsesrenter fra 24. januar 2002.

Statoil vil se nærmere på rettens begrunnelse for resultatet, for å vurdere om dommen skal ankes.

Les mer på www.statoil.com

Av Egil M Solberg | 15.01.2010 kl.18:5