Menu

Dødt løp om sammenslåing

Kommunene Haugesund og Sveio jobber med sammenslåing og vi har lagt ut en undersøkelse på våre Facebook-sider. Så langt viser undersøkelsen dødt løp mellom ja- og nei siden.

Av Egil M Solberg | 19.05.2016 10:19:31

I undersøkelsen har vi stilt flere spørsmål om hva innbyggerne i Haugesund og Sveio mener om saken.

Foreløpige tall viser dødt løp mellom ja og nei siden. Ikke overraskende er sveibuen mer skeptiske enn haugesunderne.

Nesten 60 prosent har så langt svart at de ikke vet nok om hva en kommunesammenslåing vil bety for dem.

Si din mening her…..