Menu

Dobler pantesatsen

Panten fra små flasker og bokser økes fra 1 til 2 kroner fra nyttår. Det har Klima- og miljødepartementet besluttet.

Av Egil M Solberg | 29.11.2017 12:29:02

Klima- og miljødepartementet har besluttet å heve pantesatsene til 2 kroner for små flasker og bokser og 3 kroner for store flasker.

Dagens satser på henholdsvis 1 krone og 2,50 kroner har stått stille siden begynnelsen av 90-tallet. Den reelle verdien er derfor om lag halvert siden den gang.

– Vi dobler panten på halvliters flasker og bokser. Det vil gi folk en ekstra grunn til å returnere tomme flasker og bokser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i en pressemelding.