Menu
torvastad kirke

Dobbel feiring i Torvastad-kirke

Anne Netland blir 1. nyttårsdag innsatt som sokneprest i Torvastad menighet av prost Helge Gaard. Netland blir også den første nyansatte sokneprest i en nyorganisert kirke.

Av Egil M Solberg | 29.12.2016 09:33:49

Anne Netland blir dermed den første nyansatte sokneprest i en nyorganisert kirke som fra samme dag er et eget rettsubjekt. Den norske kirke blir selvstendig organisert uavhengig av staten fra nyttår.

Dette feires dobbelt i Torvastad kirke søndag kl 12 der menigheten tar imot sin nye sokneprest.

Hun har riktignok vikariert siden juni, men fra 01.januar 2017 er hun fast ansatt.

Det blir en festgudstjenste med koret Amateur som vil bidra med sang i gudstjenesten. Etterpå blir det kirkekaffe med noe å bite i, opplyser kirken i en pressemelding.