Menu

Det står ille til i den norske byggenæringen

Statistikk fra Boligprodusenes forening viser at boligbyggingen faller fordi bankene er svært forsiktig med å gi finansiering til bygging av nye boliger. Lånenekt stopper over 200 boliger per uke, skriver dn.no.

Av admin | 14.12.2008 17:12:02


Det går mot full stopp i boligbyggingen og 8 prosent av arbeidsstyrken er oppsagt innen utgangen av januar 2009.

Ved utgangen av november ligger salget 40 prosent lavere enn årstotalen for 2007, så svikten har for alvor slått inn fra høsten og utover.
AdTech Ad

– Salget er dramatisk lavt. Finansieringssituasjonen i markedet er en sterkt medvirkende årsak til stoppede eller kansellerte salg, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening.

Får ikke finansiering
40 prosent av aktørene har opplevd at salg den siste uken har stoppet opp som en direkte konsekvens av problemer med finansieringen.

219 boligsalg ble stoppet sist uke pågrunn av manglende finansiering, ifølge Jæger.

Uken før ble 212 boliger stoppet av samme årsak.

Sist uke ble også 187 boliger stoppet av andre årsaker, og det som Jæger kaller generell markedsusikkerhet.

– Resultatet av dette er at det siste uke ble trukket syv boligsalg fra markedet for hver solgte bolig, sier Jæger.

Selv om dette betyr at ordrereserven til boligbyggerne fortsetter å krympe i hurtigtogsfart, er det en liten forbedring fra de to foregående ukene. Da forsvant det ti boliger ut av byggeplanene for hver solgte.

– Ordrereservene faller svært raskt ? og ikke bare som et resultat av svakt salg. Hvis utviklingen går som man frykter, vil cirka åtte prosent av arbeidsstyrken være oppsagt ved utgangen av januar 2009, sier Jæger til dn.no.

Egil Kr. Solberg | 14.12.2008 kl.17:0