Menu

Det kan bli havnestreik

Meklingsfristen i havneoppgjøret går ut ved midnatt. 21 norske havner blir tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse i morgen dersom oppgjøret ikke kommer i havn.

Av admin | 09.05.2014 07:38:59

Det er gods og ikke passasjertrafikk som vil bli rammet.

Av Rolf Helge Tveit | 09.05.2014 kl.07:38