Menu

Det blir ikke ferjestreik

Det er oppnådd enighet i innenriksoppgjøret mellom NHO Sjøfart og Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund. Dermed blir det ingen ferjestreik, slik det var fare for fra i dag.

Av admin | 15.05.2014 06:30:03