Menu

Det ble enighet i offshoreoppgjøret

Det ble ikke behov for mekling i offshoreoppgjøret. For Oljeindustriens Landsforening kom til enighet med fagforeningene i Industri Energi, Fagorganiserte i Energisektoren og Lederne i lønnsoppgjøret i Sokkelavtalene og Oljeserviceavtalen.

Av admin | 04.06.2008 11:07:22

-Vi er godt fornøyd med resultatet fra forhandlingene. Fra 1. april gis det et tillegg på 6,1%. I tillegg kommer et etterslepstillegg på 8000 kroner, per 1. juni. Skift-/nattillegget er økt med fire kroner per time, mens tillegg for konferansetid er økt med åtte kroner per time. Det utgjør 1,8%, sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.

I gjennomsnitt gir løsningen i årets oppgjør i størrelsesorden 31.000-36.000 kroner på årsbasis for de ulike tariffområdene (operatør, boring og forpleining).

Av Egil Kr. Solberg | 04.06.2008 kl.11:0