Menu

Den digitale teknologien truer Filmfestivalen

Den digitale teknologien utvikler seg hurtig og påvirker økonomien til Filmfestivalene. Salget av DVD-er har stupt de siste årene fordi vi foretrekker å strømme filmer, TV-serier og TV-produksjoner. Dermed har avgiften fra videogramsalget falt bort.

Av admin | 22.08.2013 10:45:27

Dette betyr at den økonomiske støtten til festivalene fra Film & Kino er mer enn halvert siden 2010.

– I 2010 var budsjettet på 16,7 millioner kroner for alle festivalene. I 2014 er det varslet at støtten er på 7,2 millioner kroner. Det er svært urovekkende. Vi har varslet Kulturdepartementet om at vi stiller våre plasser til disposisjon dersom dette ikke endrer seg, sa filmfestivalutvalgets leder Geirmund Lykke til NTB under den nylig avsluttede filmfestivalen i Haugesund.

Av Egil M Solberg | 22.08.2013 kl.10:45