Menu

Debatt om eiendomskatt bak lukkede dører

Formannskapet på Stord vil holde dagens debatt om eiendomsskatt bak lukkede dører. Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Nils Øy sier til Sunnhordland at det er i strid med kommuneloven.

Av admin | 07.11.2012 15:34:52

Øy mener formannskapet omgår loven, ettersom kommuneloven sier at enhver har rett til å følge møter i folkevalgte organ.

Av Tomas Johannessen | 07.11.2012 kl.15:34