Menu

De unge blir snillere

Ungdomskriminaliteten her i landet har gått kraftig ned de siste årene. Ifølge SSB ble drøye 10 prosent av all ungdom i 2002 mellom 15 og 20 år siktet for lovbrudd.

Av admin | 14.08.2013 07:18:09

På ti år falt andelen til 7,8 prosent, skriver Vårt Land.

Anders Bakken i Nova sier det en generell trend at ungdom blir streitere. Han forklarer utviklingen med at unge gutter i dag heller er hjemme med datamaskinen enn å drive gatelangs.

Av Rolf Helge Tveit | 14.08.2013 kl.07:18