Menu
Illustrasjonsbilde

De fleste bedriftene er små

De aller fleste bedriftene på Haugalandet er små. 80 prosent av virksomhetene på Haugalandet hadde fire eller færre ansatte ved inngangen til dette året.

Av admin | 27.01.2016 07:34:42

På landsbasis var andelen av slike småbedrifter 82 prosent.

Det er flest små bedrifter innen varehandel og bilverksted.

Hos Statistisk sentralbyrå var det ved årsskiftet registrert totalt 9479 virksomheter på Haugalandet.