Menu
penger

Dårlige til å budsjettere

Nordmenn er blant de dårligst i Europa på å sette opp budsjett for seg selv eller familien.

Av admin | 04.01.2016 07:14:21

En undersøkelse viser at kun hver fjerde spurte setter opp budsjett.

I Sverige er det dobbelt så mange, mens i Polen er det 8 av 10 som seter opp familiebudsjett.

Økonomene mener hovedårsaken til manglende budsjettering er at vi har god råd.