Menu

Dårlig sikkerhet på Kårstø

Åtte landanlegg for olje og gass i Norge er ikke sikret mot terror på samme måte som plattformene til havs. Statoil sitt anlegg på Kårstø står på liten over dårlig sikrede anlegg.

Av Egil M Solberg | 25.10.2016 13:40:56

Dette fremkommer i en ny rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) der forskerne skriver at det er enklere å komme til et landanlegg enn en plattform i Nordsjøen, for dem som har onde hensikter.

Forskerne mener at det definitivt også er lettere å unnslippe, da et godt planlagt angrep kan være over før ordensmakten har rukket å mobilisere tilstrekkelige ressurser, skriver VG.