Menu

Dårlig resultat skyldes pensjonsrelaterte forhold

Haugesunds Avis har i ettermiddag kommet med mer informasjon om det svake resultatet i 2012. Årsaken skal være pensjonsrelaterte forhold, og at året har vært preget av sterk konkurranse fra andre medier, både når det gjelder lesere og annonsører.

Av admin | 01.08.2013 18:42:38

– Årsaken til endringen ligger hovedsakelig i pensjonsrelaterte forhold, og at året har vært preget av sterk konkurranse fra andre medier, både når det gjelder lesere og annonsører. Den underliggende driften i Haugesunds Avis er god, og Haugesunds Avis opprettholder og utvikler sin posisjon som innholdsformidler og annonsemedium, sier økonomidirektør i Haugesunds Avis, Øystein Vormestrand til egen avis.

Han forklarer at kostnadsøkningen i all hovedsak skyldes endring i pensjon.

– Som en konsekvens av fusjonen mellom A-pressen og Edda Media ble det i 2012 besluttet å avslutte de gamle ytelsesbaserte pensjonsordningene, og erstatte disse med fripoliser. Den resultatmessige belastningen denne endringen medfører, vil ha sin positive motvekt i fremtidige pensjonskostnader. Endringen i totale pensjonskostnader ble 12,1 millioner fra 2011 til 2012, forklarer han videre på h-avis.no.

Av Egil M Solberg | 01.08.2013 kl.18:42