Menu

Dårlig helikopterberedskap

Redningsleder ved Hovedredningssentralen Sør-Norge kommer med advarsel om dårlig helikopterberedskap. I en krisesituasjon skal redningshelikoptrene gi politiet transportstøtte.

Av Egil M Solberg | 02.08.2016 07:06:11

Et skriv sendt ut etter angrepene 22. juli for fem år siden slår fast at politiet skal få transportstøtte i akutte situasjoner med fare for liv og helse, skriver VG.

– Hvis tre aktører skal benytte den samme ressursen er dette dårlig beredskapsplanlegging. To av tre vil potensielt ikke få det de har behov for hvis alle belager seg på å benytte dagens redningshelikoptre, sier redningsleder Bjørn Jarle Åmlid og sikter til redningstjenesten, helsevesenet og politiet.

Statssekretær Ove Vanebo (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet sier politiets oppgaver er sidestilt med øvrig livreddende virksomhet i akutte og alvorlige situasjoner, men sier samtidig at dette ikke skal føre til redusert redningsberedskap.

– Dersom ett helikopter avgis til politiet, vil det fortsatt være fem baser med helikoptre som kan disponeres av Hovedredningssentralen, sier han til avisa.