Menu
FOTO: Grønn bolig

Dagbøter til Grønn bolig

Det mangler både fortau, asfaltere gatene og gatelys på Ekrene i Sveio. Nå er utbygger Grønn Bolig gitt en bot på 100.000 kroner, samt dagbøter på 2.000 kroner.

Av Egil M Solberg | 14.02.2018 13:09:10

Grønn Bolig har ikke fulgt kommunenes pålegg om å anlegge fortau, asfaltere gatene og sette opp gatelys. I reguleringsplanen for området er det en forutsetning at trafikkareal skal ferdigstilles av utbygger, skriver Haugesunds avis.

Grønn Bolig fikk pålegg om å utføre arbeidet og forhåndsvarsel om tvangsmulkt og dagbøter i brev datert 7. september i fjor, skriver avisa.