Menu
Curling Skytebane

Curling for 23-25 millioner kroner

Haugesund Curlingklubb og Haugesund Pistolklubb har i dag publisert en mulighetsstudie for en flerbrukshall vegg i vegg med Isbanen i Haugesund. Denne har en økonomisk ramme på 23-25 millioner kroner.

Av Egil M Solberg | 08.05.2015 07:51:24

Det er inngått et samarbeid mellom klubbene for å få bygget hallen og etter et møte med Kulturdepartementet i fjor ble det innstilt på å tildele 4 millioner kroner til byggingen av anlegget i Haugesund.

Dette betyr at Haugesund Curlingklubb søker om disse midlene i tillegg til ordinære spillemidler. Den øvrige finansieringen vil bestå av offentlige finansiering, klubb finansiering og ved hjelp av private sponsorer.

Anlegget skal bygges sør for Haugesund Ishall.