Menu

CNS Holdning vil kjøpe Conseptor

Aksjonærgruppen CNS Holdning vil kjøpe opp alle aksjene i Conseptor ASA og ta selskapet av børs. De mener det vil gi de beste rammebetingelsene for å lykkes i arbeidet med å realisere de verdiene som ligger i selskapet.

Av admin | 28.02.2007 09:51:58

Aksjonærgruppen bak CNS Holding (under etablering) eier i dag 53 prosent av aksjene i Haugesundsselskapet Conseptor. CNS Holding eies av Solstad-familien med 9,6 prosent, Bent Alsø med flere eier 12,1 prosent, og selskaper kontrollert av søsknene Stein Lande, Rune Lande og Maria Lande samt Trygve Seglem eier 78,3 prosent. Fordelingen står i forhold til dagens eierandeler i Conseptor.

Bakgrunnen for utspillet er at Conseptor har svake tall. Nå vil hovedaksjonærene rydde opp utenfor børs.Dermed har varslet at de vil fremsette et frivillig bud på selskapet. CNS Holding byr 9 kroner per aksje.

? Conseptor vil være best tjent med å gjennomføre nødvendige omstillinger utenfor børs, mener gruppen.

? Vi har tro på selskapet, samtidig som vi ser at omstillingen vil ta betydelig tid. Vi tror et langsiktig eierskap utenfor børs vil gi de beste rammebetingelsene for å lykkes i arbeidet med å realisere de verdiene vi hele tiden har ment ligger i selskapet, sier administrerende direktør Stein Lande i Conseptor til iMarked.no.

Hovedaksjonærene ønsker derfor gjennom et frivillig tilbud å tilby øvrige aksjonærer å tre ut av selskapet.

Av Egil Kr. Solberg | 28.02.2007 kl.09:5