Menu
johan sverdrup feltet

Byggestart i Sør Korea

Byggestart av stigerørsplattformen til Johan Sverdrup-feltet ble i går markert på verftet til Samsung Heavy Industries i Sør-Korea.

Av admin | 01.07.2016 05:53:26

Stigerørsplattformen er den største av de fire plattformene som utgjør Johan Sverdrup feltsenter.

Aktivitet knyttet til Johan Sverdrup-feltet blir av mange sett på som redningen for norsk oljeindustri og har allerede også resultert i flere lokale kontrakter.