Menu
matjord

Bygger på matjord

Matfylket Rogaland bygger ned matjorda si mye raskere enn planlagt.

Av admin | 25.08.2015 06:17:34

Byggingen på matjord er særlig kraftig på Jæren, melder NRK.

I fjor gikk det med over 2000 dekar matjord i Rogaland.

Matjord er en folkelig betegnelse på dyrket jord med høyt moldinnhold. Slik jord er blitt til ved langvarig jordarbeiding, gjødsling og kalking, og ved at meitemark og andre jordorganismer har omsatt råtnende planterester til humus og næringsstoffer som plantene kan utnytte.