Menu

Byggeprosjekter for milliarder

Det skal igangsettes byggeprosjekter for milliarder. Bare i Rogaland skal det bygges for 8 milliarder kroner de neste seks månedene. Et av prosjektene er T-forbindelsen,

Av admin | 20.12.2008 16:16:44

Bare i Rogaland skal det i første halvår 2009 settes i gang prosjekter til en verdi av 7,935 milliarder kroner.

Et vindkraftprosjekt, et meieribygg, et konserthus og en undresjøisk tunnel er alle prosjekter verdt en milliard kroner eller mer, skriver Teknisk Ukeblad.

Her er prosjektene i Rogaland:

Midtfjellet vindpark NYBYGG AV VINDKRAFTVERK I EGERSUND 1500 Apr 2009
Tine meieriet NYBYGG AV MEIERI PÅ HÅ 1390 Apr 2009
Bjergsted konserthus NYBYGG AV KONSERTHUS I STAVANGER 1045 Mar 2009
T-forbindelsen NYBYGG AV VEI OG UNDERSJØTUNNEL I HAUGESUND 1000 Mai 2009
Forus Vest NYBYGG AV KONTOR. FORUS 350 Mar 2009
Biogassanlegg i Hå NYBYGG AV BIOGASSANLEGG PÅ HÅ 340 Mar 2009
Rosenbergtomta kontor. tr 1 NYBYGG AV KONTOR I STAVANGER. TRINN 1 300 Mai 2009
Søra Bråde 2 selvbyggerhus NYBYGG AV SELVBYGGERHUS I STAVANGER 250 Mai 2009
Statens Hus NYBYGG AV KONTORBYGNING I STAVANGER 240 Des 2008
Kleppetunet sykehjem NYBYGG AV SYKEHJEM VED KLEPP 220 Mai 2009
Solaparken NYBYGG AV HOTELL I SOLA 200 Apr 2009
Forus. Svanholmen Felt D NYBYGG AV KONTOR OG ADMINISTRASJONSLOKALE I FORUS 200 Jan 2009
Two Seasons Hotel NYBYGG AV HOTELL I STAVANGER 175 Mar 2009
Tastarustå boligområde B3 NYBYGG AV BOLIGBLOKKER . TASTARUSTÅ B3 150 Feb 2009
Element Betongfabrikk. NYBYGG AV FABRIKK OG KONTOR PÅ SKURVE 150 Des 2008
Hopen skjoldstraumen NYBYGG AV FLERBOLIGHUS OG SMÅBÅTHAVN I SKJOLDASTRAUMEN 150 Apr 2009
Rica hotell trinn 1 NYBYGG AV HOTELL VED STAVANGER LUFTHAVN. SOLA TRINN 1 140 Des 2008
Rosseland skole OMBYGG. RIVING OG TILBYGG AV SKOLE VED TIME 135 Jan 2009
Smedasundet 1 NYBYGG AV FLERBOLIGHUS I HAUGESUND Mai 2009
Orstad Område N11 NYBYGG AV INDUSTRI I KLEPP Mar 2009

Av Egil Kr. Solberg | 20.12.2008 kl.16:1