Menu

Budsjettsprekk i Helse Fonna

Helse Fonna klarer ikke å holde budsjettene sine, og går med nesten åtte millioner kroner i underskudd hittil i år. Store deler av underskuddet skyldes pasientflukt ut av i helseforetaket.

Av admin | 17.06.2008 08:14:37

Styreleder Toralv Mikkelsen sier til NRK at fastleger må bli flinkere til å benytte seg av tilbud i Helse Fonna i stedet for å sende pasienter ut.

Av Helge Bro Matland | 17.06.2008 kl.08:1