Menu
lanbruk bonde

Bruker mindre antibiotika

Det har vært en kraftig reduksjon i bruk av antibiotika på norske melkekyr. For 20 år siden ble 43 av 100 kyr behandlet for jurbetennelse, mot bare 17 av 100 i fjor.

Av admin | 16.11.2015 08:08:41

Å få ned antibiotikabruken har vært et mål lenge.

Totalt har mengden antibiotika på dyr i landbruket blitt redusert med 38 prosent siden 1995.

Dette melder Nationen.