Menu

Bruker ekstramilliarder på eldreomsorg

Kommunenes inntektsvekst brukes på barnehager og pleie- og omsorg. Ifølge Kommunal- og regionaldepartementet fikk kommune-Norge en samlet inntektsvekst på 18 milliarder kroner i 2006 og 2007.

Av admin | 22.02.2007 07:21:48

? Med en vekst på over 18 milliarder kroner, forventer både vi og innbyggerne resultater i form av blant annet bedre skoler og omsorgstjenester, sier kommunalminister Åslaug Haga. I fjor fikk Karmøy 40,9 millioner ekstra. Haugesund fikk 35,7 millioner ekstra og Tysvær fikk 11,9.

Av Magnus Berning | 22.02.2007 kl.07:2