Menu
Olav Akselsen
(Foto: Steinar Haugberg, Sjøfartsdirektoratet)

Brudd på hviletidsbestemmelser til sjøs

Brudd på hviletidsbestemmelser, utilstrekkelig bemanning og ugunstige arbeidsordninger er en viktig bakenforliggende årsak til ulykker til sjøs.

Av Egil M Solberg | 24.09.2015 13:33:13

Manglende hvile fører til at mannskap sovner på vakt, og medfører utmattelse og trøtthet. Det kan igjen forårsake ulykker og medføre større sannsynlighet for feil i håndteringen av kritiske situasjoner.

– Å ha nok mannskap som er godt kvalifisert og uthvilt er viktig for sikker drift av et fartøy. Vi vet at mannskap som ikke har fått tilstrekkelig hvile er mindre årvåkne, kan ta snarveier på bekostning av sikkerheten og lettere feilbedømmer situasjoner. Derfor er det viktig for Sjøfartsdirektoratet å forsterke sitt tilsyn på disse områdene i 2016, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.