Menu

Brann på Oseberg A-plattformen

Ved 17.30-tiden søndag ettermiddag ble det varslet brann i et høyspentrom på Oseberg A-plattformen i Nordsjøen. Brannen ble slukket etter 15 minutter.

Av admin | 15.06.2008 22:48:45

Det var 311 personer om bord, og ingen ble skadet under hendelsen.

Produksjonen på Oseberg feltsenter er nå nedstengt. Myndighetene er varslet.

Oseberg feltsenter omfatter de tre plattformene Oseberg A, B og D, som er bundet sammen med broer i den sørlige delen av feltet, og Oseberg C som ligger 14 kilometer nord for feltsenteret.

Oseberg A er en betongplattform med prosessutstyr og boligkvarter, mens Oseberg B har stålunderstell med bore-, produksjons- og injeksjonsutstyr, melder Statoil.

Av Egil Kr. Solberg | 15.06.2008 kl.22:4