Menu

Borttauing av biler i sentrum

Politiet måtte fjerne et titalls kjøretøy fra Haugesund sentrum i 06-tiden. Bileierne ble forsøkt ringt og gitt mulighet til å fjerne bilene før de ble tauet bort.

Av admin | 17.05.2014 12:25:54

Det var feilparkerte biler av både norsk og utenlandsk opprinnelse i tog-traséene.

Hele formiddagen måtte politiet jobbe med fjerning av biler, og tauebilene har kjørt skytteltrafikk til og fra sentrum for å rydde før togene.

Av Egil M Solberg | 17.05.2014 kl.12:25