Menu

Bortkasta millioner

Regjeringens tiltak som skulle hjelpe romfolk til å få seg utdanning og jobb har ikke fungert.

Av admin | 19.07.2012 06:05:06

Fra 2010 er det gitt nesten seks millioner kroner årlig til voksenopplæringen på Skullerud i Oslo. Men i 2011 var det bare fire romfolk som fikk tilbud om jobb etter opplæringen – og to av dem som takket ja, skriver Aftenposten.

Regjeringen erkjenner at tiltaket ikke har virket etter planen.

Av Rolf Helge Tveit | 19.07.2012 kl.06:04