Menu
Arrestert, håndjern

Borgerarrest i Sveio

En mann i 20-årene lusket rundt i Sveio sentrum og kjente på bildører. Mannen skal også ha forsøkt å ta seg inn i en bolig.

Av Tomas Johannessen | 22.01.2018 07:31:15

Han ble observert av en nabo som holdt 20-åringen tilbake til politiet kom. Den unge mannen ble tatt med til arresten og vil bli avhørt i løpet av dagen.

Han er en kjenning av av politiet.

Borgerarrest er en arrestasjon som utføres av en sivil person, til forskjell fra en polititjenestemann. Fenomenet er gjerne hjemlet i ulovfestet sedvanerett eller i landets strafferett, eventuelt spesiallovgivning om vaktselskaper o.l. Borgerarrest er vanligvis kun tillatt når den arresterte er i ferd med å begå lovbrudd, og når overtredelsen er av en viss alvorlighetsgrad. Som regel kreves det at personen som utfører borgerarresten kontakter myndighetene umiddelbart etter arrestasjonen.