Menu
Stavanger politikammer
Hans Vik er politimester i Stavanger og blir trolig også politimester for nye Sør-Vest politidistrikt.

– Bør ligge i Stavanger

Hovedsetet for det nye politidistriktet Sør-Vest bør ligge i Stavanger. Det mener Politidirektoratet.

Av admin | 06.10.2015 06:34:02

Forslaget er nå sendt ut på høring før en endelig beslutning blir tatt i november.

Sør-Vest politidistrikt opprettes ved nyttår og vil dekke Rogaland fylke og Sirdal kommune i Vest-Agder fylke, samt Bømlo, Fitjar og Stord i Sunnhordland.

Politidistriktet vil ha ca. 1060 ansatte.