Menu

-Bør få bestemme mer selv

Store byområder som Haugesund med mange innbyggere bør få fylkeskommunale oppgaver, slik som Oslo har. Det mener professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Jørn Rattsø.

Av admin | 26.05.2014 06:10:58

Han har laget en utredning på oppdrag fra NHO og arbeidstakerorganisasjonen Akademikerene, og mener at det vil være mer effektivt at storbykommunene får planlegge infrastruktur, kollektivtransport og sikre et effektivt utbyggingsmønster selv.

Av Rolf Helge Tveit | 26.05.2014 kl.06:10