Menu

Bønder til byen

Rundt 200 bønder fra Haugalandet og resten av Rogaland vil i dag ankomme Oslo for å protestere mot statens tilbud i jordbruksforhandlingene.

Av admin | 20.05.2014 08:13:40

Bøndene stiller opp med traktorer og plakater for å lage kaos og oppmerksomhet i sentrum av hovedstaden.

Det er ventet rundt 3000 bønder i byen i dag.

Bøndene frykter særlig at de må satse mer og øke driften for å leve av gården.

Av Rolf Helge Tveit | 20.05.2014 kl.08:13