Menu

Bøndene sa ja i uravstemningen

Norske bønder har i uravstemningen sagt ja til tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør som gir dem 1,9 milliarder kroner i økte inntekter. I følge Nationen har både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag sagt ja til oppgjøret.

Av admin | 03.06.2008 07:20:34

Bondelaget hadde nærmere 40 prosent valgdeltakelse. I Småbrukarlaget har drøyt halvparten brukt stemmeretten. Det er første gang siden 1991 at Norges Bondelag bruker uravstemning.

Resultatene offentliggjøres i dag, men etter det Nationen erfarer har både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag sagt ja til oppgjøret.

Publisert av Helge Bro Matland | 03.06.2008 kl.07:1