Menu
lanbruk bonde

Bøndene lever farlig

En firedel av alle dødsulykker i norsk arbeidsliv skjer i landbruket. Det gjør bonde til Norges farligste yrke.

Av admin | 01.09.2016 06:15:12

En av tre ulykker i landbruket skyldes flytting av husdyr. Resten kommer av bruk av teknisk utstyr. Nå skal det undersøkes hvorfor det er slik.

Noen teorier går på stress og at det blant bønder er en mye større aksept for at ulykker skjer, enn det er i andre deler av arbeidslivet, melder NRK.