Menu

Bommen i Salhusveien må flyttes nordover

Planutvalget i Haugesund vedtok i går at bomstasjonen i Salhusvegen må flyttes cirka 50 meter nordover. Dette innebærer at busslommen på stedet også må flyttes, skriver havis.no.

Av admin | 11.06.2008 07:12:19

Vedtaket ble delvis begrunnet med hensynet til en nabo, som klaget på at bomstasjonen ville kommet rett utenfor kjøkkenvinduet, og delvis med trafikksikkerhet.

– Når det gjelder trafikksikkerhet er Vegvesenet fagetat. Jeg er ikke sikker på at den vedtatte løsningen trafikksikkerhetsmessig er bedre enn den opprinnelige, sier seksjonsleder Ivar Thorkildsen i Statens vegvesen til havis.no.

Han opplyser at det vil koste ca. 450.000 kroner å flytte busslomma lengre sørover. Dessuten påpeker Thorkildsen at naboer kan klage også på den nye plasseringen av bomstasjonen. Det kan gi ytterligere forsinkelser for bompengeinnkrevingen i Salhusvegen.

Publisert av Helge Bro Matland | 11.06.2008 kl.07:1