Menu

Boligsalget er halvert

Det ble solgt 50 prosent færre boliger i Rogaland i november i år, sammenlignet med november i fjor. Det viser tall fra Rogaland Eiendomsmeglerforening. I november ble det solgt 285 boliger i Rogaland, melder NRK Rogaland.

Av admin | 01.12.2008 14:18:18

Det dramatiske fallet i omsetning av boliger begynner også å få synlige konsekvenser for boligprisene. Siden november i fjor har boligprisene i Rogaland falt med rundt fem prosent.

Prisene på vertikaldelte boliger faller mest, mens prisene på eneboliger er mest stabile, viser tallene fra eiendomsmeglerforeningen.

Vertikaldelte boliger har falt med åtte prosent i pris det siste året, leiligheter er blitt rundt seks prosent billigere mens eneboligene er blitt i underkant av fem prosent billigere siden november i 2007, melder NRK Rogaland.

Prisene har falt noe mindre i Stavanger og Sandnes enn i resten av fylket.

Den siste måneden er prisfallet i Rogaland det samme som prisfallet i resten av Norge.
Fra oktober til november ble boligprisene redusert med 2,4 prosent. Dersom man korrigerer for sesongvariasjoner blir nedgangen den siste måneden på en prosent, ifølge Rogaland eiendomsmeglerforening.

Av Helge Bro Matland | 01.12.2008 kl.14:1