Menu

– Boligprisene vil falle, sier Gjedrem

Veksten i boligprisene vil stagnere og gi en periode med fall. Den økte gjelden blant folk flest vil etter hvert tynge økonomien til mange husholdninger og begrense betalingsviljen i boligmarkedet.

Av admin | 15.02.2007 20:05:50

Det sier sentralbanksjef Svein Gjedrem som viser til at de langsiktige rentene er uvanlig lave og vil trolig stige over noen år. Det vil også de kortsiktige rentene gjøre. Vi har dessuten nå en vekst i folketall og inntekter som ikke kan vare ved.

– Med et høyt aktivitetsnivå og utsikter til at inflasjonen vil tilta, er det riktig å øke renten fra 3,75 prosent i dag. Vi ser for oss en gradvis økning opp mot et mer normalt nivå på noe over 5 prosent, sier Svein Gjedrem.

En slik renteoppgang er imidlertid mer enn nok til å stanse oppgangen i boligprisene, ifølge Norges Bank-sjefen.

– Den økte gjelden vil etter hvert som renten øker, tynge økonomien til mange husholdninger og begrense betalingsviljen i boligmarkedet. De langsiktige rentene er uvanlig lave og vil trolig stige over noen år. Det vil også de kortsiktige rentene gjøre. Vi har dessuten nå en vekst i folketall og inntekter som ikke kan vare ved, sier Gjedrem.