Menu
Boligpriser

Boligprisene opp i oktober

Boligprisene her i landet har gått opp 0,7 prosent det siste året. Prisene utvikler seg mer positivt enn hva som har vært forventet i denne perioden.

Av Egil M Solberg | 04.11.2017 06:42:41

Boligprisene i Norge sank med 0,2 prosent i oktober 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene likevel opp med 0,4 prosent.

Boligprisene er nå 0,7 prosent høyere enn for et år siden, melder Eiendom Norge fredag.

– Med en sesongkorrigert vekst i de nasjonale prisene i oktober så utviklet markedet seg sterkere enn forventet. Vi bør se an utviklingen de neste månedene før det konkluderes med at det er begynnelsen på et trendskift, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.