Menu
boligpris

Boligprisene gikk litt ned

De siste 12 månedene har boligprisene her i landet steget med 4,8 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner gikk imidlertid prisene ned med 0,2 prosent i juli.

Av Egil M Solberg | 03.08.2017 13:53:22

Boligprisene i Norge sank med 1,2 prosent i juli 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,2 prosent.

Boligprisene i Haugesund har sunket med 0,5 prosent.

– Boligprisene gikk som forventet ned i juli måned. Grunnet fellesferien er dette normalt, og sammenliknet med tidligere år skiller ikke årets juli-måned seg ut, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Prisnedgangen i juli blir normalt korrigert inn med en oppgang i august.

– Boligmarkedet de siste månedene har vært preget av et markant prisfall i Oslo, noe som også har påvirket tallene nasjonalt, forklarer direktøren.