Menu
Boligpriser

Boligmarkedet opp i Haugesund

I Haugesund gikk boligprisene opp 2,7 prosent i august. Det er få tegn til at boligmarkedet preges i særlig grad av usikkerheten i norsk økonomi.

Av Egil M Solberg | 04.09.2015 19:05:05

Boligprisene økte med 2,5 prosent her i landet i august 2015. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,1 prosent fra forrige måned. Prisene er 7,7 prosent høyere enn for ett år siden.

– Etter en prismessig svak juli måned, har markedet i august gitt en sterk utvikling i både de faktiske og sesongkorrigerte prisene. Noe av oppgangen forklares som korreksjon av en svak juli måned. Utviklingen viser likevel at det så langt er få tegn til at boligmarkedet preges i særlig grad av usikkerheten i norsk økonomi, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer, i en pressemelding melder Haugesunds Avis.